Udvikling, konstruktion, Analyse, prototyper & produktion i plast

Målrettet virksomheder som ønsker en produktions optimeret tilgang til plast.

Plast fra ide til produktion

Tilbudt i 4 individuelle løsninger der samlet dækker hele processen.

Udvikling

For dig som mangler den rigtige start, med mindre fejl, på kortere tid.

 • Fra ide til håndgribeligt i 6 trin.

 

Konstruktion

For dig som er færdig med udvikling og ønsker at være klar til produktion.

For slutkunder

 • Produkt konstruktion og specifikation.
 • Teknisk indkøb
 • Design for produktivitet

For værktøjs- og plastfabrikker

 • Værktøjskonstruktion
 • Tekniske indkøb

Analyse

For dig der ønsker sikkerhed og validering.

 • Moldflow
 • Styrkeberegninger
 • Valideret designoptimering

Prototyper / Produktion

For dig som har krav og produkt-specifikation, og ønsker frihed og let omstillelig forsyningsvej.

Prototyper

 • Prøveværktøj
 • 3D-print

Produktion

 • Leverandørstyring
 • Montage
 • Test
 • Kvalitetssikring

Ydelser

Udvikling

effektivt og enkelt

Konstruktion

Emne & Værktøj

Analyse

Moldflow & FEA

Prototype &
Produktion

3D-print & scan
Built with hard work and no knowledge. Log ind